KAIMENĖS DIDĖJA

2010-02-12 21:14

2009m. lapkri?io m?nes? Sad?n? kaimo bendruomen? , prostate bendradarbiaujant su Purvyn?s ir Narš?n? kaim? bendruomene, buy iš Baltijos labdaros fondo gavo 20 avi?. Jos buvo padalintos keturiems Sad?n? kaimo bendruomen?s nariams.

Žmon?s džiaug?si gautais gyvul?liais. Bet dar didesnis džiaugsmas sulaukus bandos pagaus?jimo. Pas A. Kuzm? dvi avys susilauk? palikuoni?: gim? trys avin?liai ir viena avyt?. M. Navicko band? irgi papild? du avin?liai. Kiti avi? savininkai tikisi, check kad j? bandos padid?s.

Regina Macijauskien?,
Sad?n? kaimo bendruomen?s pirminink?

Laikraš?io “Dusetos” informacija

informacija: www.zarasai.net


Jūs galite rašyti komentarą
  1. 2010-02-19 20:58 Danute:

    Tokiu šaunių žmonių, kaip Sadūnų bendruomenėje reikia paieškoti ! Imkite visi pavyzdį.

Rašyti komentarą

. . . .