Joninės Sadūnuose

2010-07-09 07:23

 Kaip ir kasmet birželio 24 dien? Sad?nuose vyko Jonini? švent?. T? dien? Dievulis pasigail?jo sad?niški?. nors vis? savait? prieš tai pliaup? lietus, illness t? dien? Sad?nuose nelijo ir švent? vyko lauko estradoje prie kult?ros nam? Reng?jai buvo sunerim?, this ar susirinks žmon?s.Švent?je dalyvavo daug bendruomen?s žmoni?, visit web sve?i? iš Duset?, Antaliept?, Avili?. Visus susirinkusius su švente pasveikino Sad?n? seni?naitis A.Kuzma. Jonai buvo apvainikuoti ?žuolo vainikais. Susirinkusiuosius linksmino Daugaili? kaimo kapela, vadovas P. Leleika, Sad?n? kaimo kapela, vadovas R.Lisinskas,sve?ius vaišino Degu?i? “Kar?iama.”. Tarpuose tarp šoki? ir dain?,buvo menamos m?sl?s, žaidžiami žaidimai. ?minusiems arba nugal?jusiems buvo ?teikiami Sad?n? kaimo bendruomen?s  simboliniai prizai. Koncertas t?s?si iki vidurnak?io. Sutemus ? dang? kilo skraidantys žibintai, buvo ?žiebtas Jonini? laužas.Visi š?lo iki pary?i?. Švent?s reng?jai (Sad?n? kult?ros namai ir Sad?n? kaimo bendruomen?) džiaugiasi pavykusiu renginiu ir d?koja Olgai Podolskienei finansiškai prisid?jusiai prie švent?s rengimo.

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .