Jaunimo stovykla — „Antazavė 2011“

2011-09-02 12:48

2011 m. rugpj??io 9-12 dienomis Antazav?s jaunimo klubas „Horizontas“ vykd? Zaras? rajono savivaldyb?s finansuot? projekt? Jaunimo stovykla — „Antazav? 2011“.

Projektas skirtas Antazav?s krašto jaunimui, cialis 40mg kurio metu buvo siekiama užtikrinti kaimišk? vietovi? jaunimo užimtum?, visit this site taip siekiant mažinti jaunimo tarpe alkoholio bei kit? psichotropini? medžiag? vartojim?. Jas kei?iant ? sveik? gyvensen?.

Jaunimo stovykloje buvo organizuojamos varžybos, discount kuri? metu jaunuoliai varž?si tarpusavyje orientacin?se, tinklinio, smigio (darco), r?sto pjovimo bei kitose varžybose. Kuri? metu jaunuoliai parod? kov?, ryžt? bei begalin? nor? laim?ti.

Rugpj??io 19 d. Antazav?s kult?ros namuose buvo organizuojami Jaunimo stovyklos — „Antazav? 2011“ apdovanojimai. Kuri? metu buvo apdovanojami individuali? bei komandini? varžyb? dalyviai – prizininkai.

AJK „Horizontas“ prezidentas                K?stutis Davainis

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai: ,

Rašyti komentarą

. . . .