“JAUNIMAS MŪSŲ ATEITIS”

2010-02-12 21:20

2009 – ?j? met? rugs?jo m?nes? Sad?n? kaimo bendruomen? gavo patvirtinim?, discount kad Nyderland? paramos fondas “Tekantis vanduo” skyr? param? projektui “Jaunimas m?s? ateitis”. L?šos buvo skirtos vaik? ir jaunimo užimtumui. Tai yra sportinio inventoriaus ?sigijimui. Bet pinig?li? ilgai nesulauk?me, price net užklaus? ? fond? pasiunt?me. Mums buvo atsakyta, viagra kad pinigai išsi?sti, bet pasiklydo kažkur tarp bank? ir ieškomi. Bet štai pagaliau, sausio 11d. j? sulauk?me.

Už gautus pinigus nupirkta teniso stalas, tinklinio tinklas, kamuoliai ir kitas sportinis inventorius. Jaunimas labai džiaugiasi , gal?dami pažaisti tenis?. Tik viena b?da – bendruomen?s namuose labai šalta, nes patalpos nešildomos , tai tenka žaisti su pirštin?mis. Nekantriai laukia vaikai pavasario, kai bus galima žaisti tinklin?, krepšin? ar futbol?.

A?i? fondui.

informacija: www.zarasai.net

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .