Įgyvendinamas bendras kupiškėnų ir zarasiškių projektas

2013-07-18 18:56

Kupiskio VVG ir Zarasu VVG projektas viesinimui 1Kupiškio r. VVG ir Zaras? savivaldyb?s VVG ?gyvendina teritorinio bendradarbiavimo projekt? , purchase ,…ti graži vetala ir širdžiai ramumas, t? žmon?li? suvajimas ir visas linksmumas…“, kurio vert? yra  147 244,00 Lt; iš j? EŽ?FKP l?šos iki 117795,20 Lt ir Lietuvos valstyb?s biudžeto l?šos iki 29448,80 Lt.

Projekto tiklsas: Skatinti bendradarbiavim? vandens ištekli? panaudojimo ir sveikos gyvensenos srityse.

Projekto veiklose numatyta organizuoti  3 vienos dienos s?skrydžius prie vandens telkini?, kuri? tikslas skatinti ?vairi? amžiaus grupi? asmen? tarpregionin? bendradarbiavim?, pasidalinti ger?ja patirtimi vandens ištekli? panaudojimo srityje.

Liepos 12 d. daugiau kaip 50 ?vairaus amžiaus grupi? kupišk?n? vyko ? s?skryd? Zarasuose. Prie Zaraso ežero dalyvius pasitiko gerai nusiteik? ir aktyvi? sportin? veikl? sve?iams paruoš? zarasiškiai. Patogiai ?sitais? ant ežero kranto ?rengtoje aikštel?je s?skrydžio dalyviai buvo supažindinti su Zaras? kraštu, kaip ežer? kraštu.  Buvo pristatytos teikiamos pramogos kurios taikomos tiek sportui, tiek laisvalaikiui. Pasidalinta ger?ja patirtimi vandens ištekli? panaudojimo srityje. Pristatytos Zaras? sporto mokykloje veikian?ios baidari?-kanoj? irklavimo bei orientavimosi sporto grup?s. Pastaroji pareng? smagi? rungti kupišk?nams – orientacines varžybas po Zarasus vykstant dvira?iais komandomis po 2 dalyvius.

S?skrydžio dalyviai išband? sportines baidares, kur plaukiama po vien?, taip pat smagiai pasiplaukiojo ir su standartin?mis baidar?mis. Puikiai leido laik? plaukydami su vandens dvira?iais.  Neliko abejing? ir Zaraso ežere grakš?iai pasirodžiusiam katamaranui „Zarasai“ ?ia plaukdami  kupišk?nai grož?josi puikiu ežero vaizdu, bei Italijos, Putin?, Liep? ir Didžiaja salomis. Pasiplauk? ir papramogav? vandens priemon?mis aplank? Lietuvoje unikal? ir analog? neturint? statin? – apžvalgos rat?, kuris yra 17 metr? aukš?io ir net 34 metr? plo?io, nuo kurio atsiveria ?sp?dingas vaizdas ? Zaraso ežer? bei miesto apylinkes.  Norintys j?gas išband? važin?jant riedžiu puikiai ?rengtame take ežero pakrant?je. Kupiškio jaunimas j?gas išband? tinklinio aikštel?je. Norintys atgauti j?gas gal?jo pasimaudyti ežere. Po pilnos ?sp?dži? dienos kupišk?nai vaišinosi skania žuviene su šviežia žuvimi iš Zaraso ežero gelmi?.

 

PROJET? REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .