Gimtosios žemės Jorio apdovanojimų nominantai – bendruomenė „Šlyninkos vandens malūnas“

2013-04-12 18:40

Paskatinti nuo seno šven?iamos gyvuli? glob?jo Ganiklio ir žalumos dievo Jorio garbinimo švent?s, decease v?liau tapusios Jurgin?mis, televizijos laidos „Gimtoji žem?“ reng?jai jau tre?i? kart? kvie?ia visus pasidairyti po Lietuvos kaimus, miestelius, seni?nijas ir atrasti žmones, kuri? darbas, visuomenin? veikla, k?ryba nusipeln? aplinkini? d?mesio, pagarbos ir d?kingumo. „Gimtosios žem?s Jorio apdovanojim?“ reng?jai buvo tikri, kad ir m?s? kaimynyst?je gyvena ir dirba ne vienas, vertas vis? m?s? d?mesio.

 

Šiais metais „Jorio 2013“ apdovanojimui nominuota ir Zaras? krašto bendruomen? „Šlyninkos vandens mal?nas“.

 

Zaras? rajono bendruomen? „Šlyninkos vandens mal?nas“ vykdo edukacin? veikl?, moko jaun?j? kart? ir perduoda duonos kepimo tradicijas bei senoli? gyvenimo b?d?. Nuo pirm?j? bendruomen?s gyvavimo dien? prie mal?no pastatytame name vyksta edukaciniai užsi?mimai, kur mokoma ne tik išsikepti savo duonos kepaliuk?, bet ir pristatomas duonut?s kelias, vyksta floristiniai, tradicini? Užgav?ni? kauki? gaminimo, kal?dai?i? kepimo užsi?mimai.

 

Nuo m?s? palaikymo priklauso ar bendruomen? „Šlyninkos vandens mal?nas“ taps konkurso nugal?tojais. Palaikyti Šlyninkos vandens mal?no bendruomen? galime balsuodami interneto svetain?je:
http://www.gimtojizeme.lt/GzJa2013/SlyninkosVandensMalunas.htm

 

Bendruomen?s „Šlyninkos vandens mal?nas“ pristatym? ži?r?kite š.m. balandžio 13 d. 8:30 val. Lietuvos televizijos laidoje „Gimtoji žem?“, o balandžio 14 d. 9:30 val. LNK televizijos laidoje „Apie ?k? ir bites“ bus pasakojama apie namin? duon? kept? pe?iuje, autentišk? Šlyninkos mal?n? ir Europos s?jungos param? kaimo bendruomen?ms.  

 

Palaikykime rajono bendruomen?!

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .