Gerumas, kuris sušildo

2010-12-28 10:28

Jau kuris laikas kaip vienoje Zaras? miesto parduotuv?je bei savivaldyb?je pasteb?jau akcijos „Padovanok spindul?l? šviesos“ d?žes. Pirma ? galv? šovusi mintis – tai, page turb?t, dar viena iš t? graži? respublikini? akcij?, kurias organizuoja kažkas Vilniuje ar kitame didžiajame mieste.

Tod?l išties nustebau, kai sužinojau, kad akcij? organizuoja jauni zarasiškiai. Art?jan?i? šven?i? proga nor?jau nuoširdžiai pad?koti šiam aktyviam, krikš?ioniškam, savo krašt? mylin?iam jaunimui bei visiem ir kiekvienam, kuris nepagail?jo knygos ar žaislo. J?s? gerumas išties sušildo ir žvarbiu žiemos oru.

M. R.

Zaras? miesto gyventojas

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .