Galerija pasipuošė Šv. Velykoms

2010-03-31 17:16

Prieš kiekvienas šventes puošiame namus, buy bet ne visi sugebame puošmenas pasigaminti patys, medicine ne visada turime min?i? kaip tai originaliai padaryti. Id?j? kaip pasigaminti dekoracij? namams Šv. Velyk? puošimui pasi?l? Rasa Skindaravi?i?t?, eksponuojanti margu?i? parod? Duset? dail?s galerijoje. Ant „ka?iukais“ apkibusi? šak? autor? sukabino trisdešimt ?vairiai dekoruot? „kiaušini?“.

Rasa baig? Duset? Kazimiero B?gos vidurin? mokykl? (dabar gimnazija) su sustiprintu dail?s mokymu, v?liau – drabuži? dizaino specialyb? Kauno Stepo Žuko taikomosios dail?s technikume (dabar Kauno kolegijos Justino Vienožinskio men? fakultetas). Dabar gyvena Kaune, siuva drabužius, augina du vaiku?ius, o laisvalaikiu kuria margu?ius iš ?vairi? medžiag?.

Original?s, kruopš?iai atlikti Rasos darbeliai sužav?jo  ne tik susirinkusius dusetiškius, bet ir atsitiktinai ? galerij? užsukusius LTV žurnalistus Skirmant? Pabedinsk? ir Zina Paškevi?ien?, kurie ekspozicij? nufilmavo „Panoramos“ laidai.  Autor? pasakojo kaip margu?ius gamina, kiek laiko tam prireikia ir kokias medžiagas naudoja.

Ras?, surengusi? pirm? parod?, sveikino buvusi jos muzikos mokyklos specialyb?s mokytoja Gražina Baranauskien?, Duset? seni?nas Saulius K?blys, buvusios klas?s draug?s, amat? artel?s „Duset?l?“ vadov? Vera Brogien?. Visi link?jo k?rybini? min?i? ir daug parod? ateityje.

Rima Simanavi?ien?

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .