Dusetų tinklininkai – rajono čempionatai

2010-03-17 11:50

Viena iš populiariausi? rajone sporto šak? yra tinklinis. Rajono pirmenyb?se dalyvavo 7 vyr? ir 5 moter? komandos. Nugal?jo Duset? vyr? ir moter? komandos. Treneris Vidas ?ekas.

Vyr? komanda: Tomas Likauskas, online Svaj?nas Likauskas, Edgaras Pocius, Mindaugas P?ras, Paulius Umaras, Aurimas Zavarskis, Nerijus Lukoši?nas, Žilvinas Merkys, Deividas Gabrulevi?ius, Vilius Andriuškevi?ius

Moter? komanda:

Silvija Umarait?, Evelina Kuzmait?, Rita Purait?, Almina Saibutyt?, Dovil? Petrulyt?, Simona Gražyt?, R?ta Kaušpedait?

Sporto klubo pirmininkas Vytautas ?ypas

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .