Dusetų derliaus ir amatų šventės programa

2010-09-15 11:39

Duset? derliaus ir amat? švent? rengiama Duset? miesto parke, site rugs?jo 25 dien?. Švent? rengiama kiemeli? principu. ? švent? kvie?iame iš Zaras? raj. Imbrado. Suvieko, viagra 100mg Antazav?s, Salako, Antaliept?s, Duset? seni?nijos ir Samani?, Šniukšt?, Sad?n?, Šilinink?, Vajasiškio bendruomen?s, taip pat , Rokiškio raj. Obeli?, Južint?, Kriaun? seni?nijos ir Aleksandrav?l?s, Antanaš?s  bendruomen?s, o iš Utenos raj. Užpali?, Daugaili? seni?nijos ir iš Ignalinos raj. D?kšto seni?nija ir Kan?iogino bendruomen?.

Malonu, jei švent?je dalyvaut? ir seni?nij?, bei bendruomeni? meniniai kolektyvai.

Kvie?iamos ir kitos seni?nijos, bei bendruomen?s dalyvauti švent?je.

Tereikia tik paskambinti telefonais: 8 385 56135 arba mob. 8 611 41630.

Dalyvauti švent?je kvie?iami ?kininkai, amatininkai su savo ?vairiomis žem?s ?kio prek?mis, amat? dirbiniais ir kieli? pramogomis.

Seni?nijos ir bendruomen?s gauna joms skirt? teritorij?, kurioje ?rengia savo kiemel? – prekyviet?.

Pavieniai prekybininkai ?sikuria jiems skirtoje teritorijoje.

Nuo 8 val. iki 9 val   kiemeli? ir prekyvie?i? ?sik?rimas

9 val. prasideda mug?

10 val. švent?s atidarymas, koncertas, kuriame dalyvauja vis? seni?nij? ir bendruomeni? atstovai.

10 – 16 val. Sart? žirgyne veiks Lietuvos smulki?j? ir stambi?j? žemaituk? veisli? eržil? paroda – bandymai.

Švent?s metu apdovanojami geriausi kiemeliai, muzikantai, renkami geriausi maisto produktai, geriausi amat? dirbiniai, gražiausios Duset? seni?nijos sodybos, geriausi ?kininkai.

Švent?s pabaiga numatoma apie 13 val.

Švent?s metu vyks vaik? atrakcionai, ?vairi prekyba.

Apie dalyvavim? pranešti Duset? seni?nijai tel, 8 385 56135 arba

švent?s organizatoriui tel. 8 611 41630

Organizacinis komitetas

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .