Dusetiškių veidai fotografijose

2010-04-21 07:17

Vietini? k?r?j? parodos sulaukia daugiausiai lankytoj?. Vienos – d?l gerai žinomo ir akiai malonaus braižo, this site kitos – d?l pagarbos k?r?jui. Viena iš toki? parod? – Normant?s Ribokait?s „Kraštie?iai 2“ – atidaryta Duset? dail?s galerijoje. Lankytojus ji traukia tuo, web kad visi fotografijose užfiksuoti žmon?s paž?stami, viagra nuotraukos nuotaikingos, daugumai sukelia šypsen? ir nors keletui minu?i? leidžia atitr?kti nuo gyvenimo realyb?s.

Parodos atidaryme žmoni? buvo kaip niekad gausu. Pasveikinti parodos autor?s atvyko fotografai: Liudas Verbliugevi?ius, Algirdas Kali?nas ir Algimantas V?jalis iš Vilniaus, Gintaras Stanislov?nas, Zigmantas Jonikas ir Rimantas Udras iš Utenos, Zaras? rajono savivaldyb?s tarybos narys Rimvydas Podolskis. Normant? sveikino Duset? seni?no pavaduotojas Raimondas Parakevi?ius, fotograf?s draugai, giminai?iai.

Po oficialiosios atidarymo dalies lankytojai atidžiai ži?r?jo nuotraukas, kuriose užfiksuotos Duset? šven?i? ir kasdienyb?s akimirkos. Džiaug?si kai rado savo ar kaimyn? portretus.  Neradusieji savo atvaizd? išreišk? pageidavimus patekti ? sekan?ias Normant?s parodas kaip fotografij? herojai.

Normant?s Ribokait?s fotografij? paroda „Karštie?iai 2“ Duset? galerijoje veiks iki geguž?s 13 dienos.

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai: ,

Rašyti komentarą

. . . .