Nei žvyno, nei uodegos Utenoje

2015-02-25 Nėra komentarų

zvejybasZaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?, pilule ?gyvendindama projekt? „Zaras? ir Visagino ŽRVVG bei Utenos  ŽRVVG regioninis bendradarbiavimas“ Nr. 4RTB-9-13-1 pagal Lietuvos žuvininkyst?s sektoriaus 2007-2013 m. veiksm? programos ketvirtosios prioritetin?s krypties „Tvari žuvininkyst?s region? pl?tra“ priemon?… Skaityti daugiau

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimo problemos aktualios ir ministerijai

2011-09-29 Nėra komentarų

Rugs?jo 19 d. Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s tarybos nariai Zarasuose susitiko Žem?s ?kio ministerijos Žuvininkyst?s departamento ES paramos skyriaus ved?ja Rimante Daunyte bei šio skyriaus specialistais: Simona Utaraite, information pills Tomu Keršiu ir Ignu… Skaityti daugiau

. . . .