Janina Bukelskienė – su meile, šiluma ir atidumu gyvenimui

2010-10-09 Nėra komentarų

Janina Bukelskien? – su meile, order šiluma ir atidumu gyvenimui. Rodos, tik nuaid?jo Rugs?jo 1-osios skambutis, o jau užsideg? saule klevai ir art?ja Mokytojo diena. Kiekvienas tur?jome ne vien? mokytoj? – suteikus? žini?, dvasin?s šilumos, kantriai,… Skaityti daugiau

Dominyko Bukonto premijos laureatas

2010-08-19 Nėra komentarų

Šiais metais Zaras? rajono savivaldyb?s Dominyko Bukonto premija
buvo teikiama rugpj??io 15 d. (sekmadien?) Zaras? kult?ros centro
koncert? sal?je 17.00 val. Zaras? rajono savivaldyb?s kasmetin?
Dominyko Bukonto premija už visuomenin? veikl? kult?ros ir meno
srityje 2010… Skaityti daugiau

DUSETŲ ŠVIESUOLIUI VYTAUTUI ČYPUI PREMIJA UŽ VISUOMENINĘ VEIKLĄ

2010-08-03 Nėra komentarų

Zaras? rajono savivaldyb?s kasmetin? Dominyko Bukonto premija už visuomenin? veikl? kult?ros ir meno srityje 2010 m. atiteko Duset? šviesuoliui Vytautui ?ypui. Vertinimo komisijos nariai žav?josi kandidato energija, page meile žmogui ir Duset? kraštui. Pats laureatas apie save… Skaityti daugiau

AUKA LABANORO BAŽNYČIOS ATSTATYMUI

2010-07-15 Nėra komentarų

Apie gaisr?, page po kurio visiškai sudeg? medin? Labanoro Šv?. Mergel?s Marijos Gimino bažny?ia, approved žinia žaibo greitumu pasklido po vis? Lietuv?. Šis negailestingas gaisras ?vyko 2009 met? gruodžio 21 – sios nakt?. Sudeg? 17 –… Skaityti daugiau

Asmenybė, kuri įkvepia, pakylėja…

2010-05-17 Nėra komentarų

Darbais ir r?pes?iais s?kuriuodamos dienos kartais padovanoja labai graži?, dosage smagi? akimirk?. Kiekvienas kraštas, viagra 60mg kiekvienas miestas ar miestelis didžiuojasi, gerbia ir myli savo kraštie?ius, vienaip ar kitaip garsinan?ius gimtin?.  Dusetiškiai didžiuojasi, kad garsaus… Skaityti daugiau

Sadūnų bendruomenėje neeilinis įvykis

2010-03-31 Nėra komentarų

2010met? kovo 20 dien? seniausiai bendruomen?s gyventojai Anelei Lašienei sukako 100 met?.T? dien? senol?s pasveikinti ? Sad?nus su g?l?mis  ir dovanomis suvažiavo nemažas b?rys sve?i?: Zaras? mero pavaduotoja S.Goštautien?, viagra SODROS Zaras? skyriaus ved?ja S.Juknevi?ien?, saleSkaityti daugiau

Vytautas Čypas

2010-03-16 1 komentaras

Gim?s 1938m. lapkri?io m?n. 13 dien? Rokiškio raj. Joneliški? km., search baig? Panemun?lio

progimnazija, this . 1952m. prad?jo dirbti ?vairius darbus Panemun?lio tarybiniame ?kyje. 1955 – 1956m.

dirbo kult?rin? darb? Jurkun? – Panemun?lio – Turdvario… Skaityti daugiau

Šniukštų kaimo šviesos ir šilumos spindulėlis

2010-03-03 3 komentarų

Graži, viagra order ger? aki?, erectile šviesiaplauk?, viagra 40mg Antazav?s seni?nijos, Šniukšt? kaimo seni?nait? Daiva Zakšauskien? dien? pradeda anksti. Ryte ? mokykl? išleidusi tris paauglius vaikus, s?da prie automobilio vairo ir skuba ? darb?.… Skaityti daugiau

ESU MUZIKANTAS – “ PER PRIEVARTĄ“

2010-02-22 1 komentaras

Taip paaiškino savo keli? ? muzikos pasaul? Duset? Meno mokyklos mokytojas metodistas, more about dabar jau Zaras? rajono 2010 – j? met? Kult?ros ir meno premijos laureatas Juozas Švedas. Ši premija jam buvo iškilmingai ?tekta VASARIO 16… Skaityti daugiau

. . . .