2012-01-19 Nėra komentarų

Bendruomenės socialinės veiklos link

2011-11-17 Nėra komentarų

Tokia buvo pagrindin? konferencijos „Vietos bendruomeni? organizacij? veiklos patirtis ir perspektyvos“ tema, sildenafil kuri? Seime sureng? Socialin?s apsaugos ir darbo ministerija bei Lietuvos vietos bendruomeni? organizacij? s?junga.

Apie vietos bendruomeni? galimybes vykdyti dal? socialin?s r?pybos funkcij?, Skaityti daugiau

Vietos pareiškėjams aktualūs viešieji pirkimai

2011-09-13 Nėra komentarų

Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?, approved ?gyvendindama paramos sutart? Nr. 4PV-KU-10-1-002613 pagal Lietuvos kaimo pl?tros 2007 – 2013 met? programos priemon?s „Parama VVG veiklai, symptoms ?g?džiams ?gyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos srit? „Parama vietos… Skaityti daugiau

Gerumo paukštė – Zarasų rajonui

2011-09-02 Nėra komentarų

Ši? met? rugpj??io 26 dien? Anykš?iuose šurmuliavusiame septintajame Aukštaitijos bendruomeni? s?skrydyje aktvviausi buvo zarasiškiai, page kuriems atstovavo Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s bei Antaliept?s, cialis 40mg Samani?, Šniukšt?, Štadvili? kaimo bendruomeni? atstovai. Gaila, kad ?… Skaityti daugiau

Teminių kaimų vizitas Lenkijoje

2011-06-22 1 komentaras

Birželio 12-16 dienomis projekto „Teminiai kaimai“ dalyviai – aktyv?s vienuolikos Ignalinos ir Zaras? r. kaim? bendruomeni? atstovai ir projekto pagalbininkai – verslo informacijos centr? bei vietos veiklos grupi? darbuotojai dalyvavo pažintin?je – mokomojoje kelion?je po Lenkijos ir Lietuvos teminius kaimus.… Skaityti daugiau

Glaudus bendradarbiavimas su Rokiškio rajono VVG

2011-06-15 Nėra komentarų

Dvylika Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grupei (VVG) priklausan?i? bendruomeni? atstov? kartu su kolegomis iš Rokiškio ir Kupiškio geguž?s 2 – 6 d. dalyvavo tarptautiniame seminare „Gyvenimo kokyb? kaimo vietov?se ir kaimo ekonomikos ?vairinimas. Alternatyvi? kaimo versl? vystymosi tendencijos ir… Skaityti daugiau

Zarasų savivaldybės VVG visuotinis susirinkimas Aviliuose

2011-06-05 Nėra komentarų

2011 m. geguž?s 31 d. Aviliuose ?vyko Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s (VVG) visuotinis susirinkimas. Jau tapo gražia tradicija, approved kad kiekvienas visuotinis VVG susirinkimas vyksta vis kitoje kaimo bendruomen?je. Paskelbtoje VVG visuotinio susirinkimo darbotvark?je buvo numatyta… Skaityti daugiau

Zarasų vietos projektų pareiškėjai idėjų sėmėsi užsienyje

2011-05-24 Nėra komentarų

Dvylika Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grupei (VVG) priklausan?i? bendruomeni? atstov? geguž?s 2 -  6 d. dalyvavo tarptautiniame seminare „Gyvenimo kokyb? kaimo vietov?se ir kaimo ekonomikos ?vairinimas. Alternatyvi? kaimo versl? vystymosi tendencijos ir perspektyvos. Belgijos ir Olandijos modelis“. Penki? dien? kelion?je… Skaityti daugiau

Pratęstas Vietos paraiškų surinkimo terminas

2011-01-10 Nėra komentarų

Š.m. sausio 7 dienos Zaras? savivaldyb?s VVG Tarybos sprendimu, no rx Vietos projekt? paraišk? surinkimo terminas prat?stas iki š.m. vasario 10 d. 17 val.  Kvietimas teikti paraiškas

. . . .