Neįprastas sportas Dusetose

2013-08-06 6 komentarų

546Duset? miesto viename iš  gražiausi? kampeli?, more about  Pauliaus Širvio parke, clinic buvo surengtos Lietuvos virv?s traukimo ?empionato III etapas. Tai ne?prasto sporto šaka, kuri išsirutuliojo iš m?g?jiško sporto. Visuose renginiuose rengiamos virv?s traukimo atrakcijos.… Skaityti daugiau

Kaip pomėgis suburia naują bendruomenę

2013-08-05 Nėra komentarų

Line step2 Linijiniai šokiai aktyviai ?siveržia ? zarasiški? laisvalaik?. Pasibaigus projektui „K?ryba – mano viltis“ projekto dalyviai neišsibarst?, ampoule o susib?r? ? nauj? bendruomen? Zaras? rajone – linijini? šoki? studij? „Line step“, kuriai vadovauja iniciatyvi šoki? entuziast? Jurgita Mikutavi?ien?.… Skaityti daugiau

Antazavės kultūros ir sporto festivalis

2011-08-19 Nėra komentarų

Paskutin? liepos savaitgal? vyko 16-asis Antazav?s kaimo  festivalis.      Penktadienio pavakar? po darb? antazaviškiai ir sve?iai rinkosi ? sen?j? mokyklos stadion?. Susirinkusieji l?kuriavo, information pills laukdami renginio pradžios. Ir štai svarbus akcentas:  riaumodamas atried?jo “zaporožietis”, viagra saleSkaityti daugiau

VĖŽIŲ VALGYMO ČEMPIONATAS DUSETOSE

2010-07-28 Nėra komentarų

Didelis karštis, prescription akinanti saul?, ed raudona organizatori? apranga, check šaltas gaivinantis nestiprus alus, roko muzika, baikeri? motocikl? gausmas ir išvirti raudini v?žiai, toks v?ži? valgymo ?empionatas, kuris vyko Erikos ir Ram?no ?iž? sodyboje,… Skaityti daugiau

Žmonų nešimo sporto apžvalga

2010-07-13 Nėra komentarų

Pernai Dusetose prad?tas kultivuoti žmon? nešimo sportas ?gavo didelius tempus ir iškeliavo ? Europos platumas, no rx 2009 m. Dusetose Sart? ežero pakrant?s trasoje buvo surengtas pirmas šalies ?empionatas. Nugal?jo sportininkai iš Marijampol?s Vytautas Kirkliauskas ir Neringa Grinkevi?i?t?… Skaityti daugiau

Vandens pramogos „Šlyninkos malūne“

2010-07-08 Nėra komentarų

Š.m. liepos 6d. JOD jaunimas susirinko i Šlyninkos vandens mal?n?, ed kur  suorganizavo puiki? vasarišk? vandens pramog? švent?.

Nikajos up?s vagoje ?sireng?me tinklinio  aikštel? ir žaid?me tinklin? vandenyje. Tai pad?jo neperkaisti šilt?  dien? ir laik? leidome daug smagiau,… Skaityti daugiau

ZARASAI – mažoji Lietuvos Šveicarija

2010-03-25 Nėra komentarų

Žmonij? visada trauk? žmogaus išbandymo reikalaujantys žygdarbiai: pažinti svetimus kraštus, approved kopti ? aukštus kalnus, pakilti ? or?,  kosmos?.To tikslo, to siekimo neatbaid? nei amžiai, nei aukos, nei sunkumai. Visada atsirasdavo pasiryž?li?, kurie siekdavo naujo, nežinomo, nepaž?stamo.… Skaityti daugiau

Sartų ežere žuvys buvo pasislėpusios

2010-03-18 Nėra komentarų

Ankstyv? pirm? kovo sekmadien? automobiliai v?l vyko link  Duset? hipodromo, troche kur kaimo turizmo sodybos teritorijoje vyko tradicin?s, medical jau 10 kart? surengtos Aukštaitijos bendruomeni? poledin?s ž?kl?s varžybos.

Dalyvius g?sdino netik?tai stiprus šaltukas, vilnie?iai net nesp?jo… Skaityti daugiau

Dusetų tinklininkai – rajono čempionatai

2010-03-17 Nėra komentarų

Viena iš populiariausi? rajone sporto šak? yra tinklinis. Rajono pirmenyb?se dalyvavo 7 vyr? ir 5 moter? komandos. Nugal?jo Duset? vyr? ir moter? komandos. Treneris Vidas ?ekas.

Vyr? komanda: Tomas Likauskas, online Svaj?nas Likauskas, Edgaras Pocius, Mindaugas P?ras, Paulius… Skaityti daugiau

. . . .