Zarasų rajono Vosyliškių bendruomenė

illness 2009m.” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/02/gamta-330-150×150.jpg” alt=”" width=”150″ height=”150″ />Vosyliški? k., here Zaras? sen., more about LT-32103, Zaras? r. sav.

Bendruomen?s  pirmininkas Algirdas Beniauskas

Vosyliški? kaimo bendruomen? buvo ?steigta 2008 metais gruodžio 30 dien?. Teisin? organizacijos forma – asociacija. Bendruomen? savo veikl? vykdo Vosyliški? kaime.

Pagrindiniai bendruomen?s siekiai: r?pintis kaimo gerove: aplinkos tvarkymu, ?rengti geriamo vandens sistem?; vaik? žaidimo ir  poilsio aikštel?.

2009 m. Vosyliški? bendruomen? tapo Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s nare.

Vosyliški? bendruomen?je rengiami visuotiniai nari? susirinkimai, kuri? met? yra aptariami klausimai susij? su bendruomen?s veikla.  Dalyvaujame kit? Zaras? rajono kaimo bendruomeni? renginiuose, organizuojame ekskursijas.

. . . .