Zarasų jaunųjų verslininkų asociacija

prostate 2008m.” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/02/P1020152-150×150.jpg” alt=”" width=”150″ height=”150″ />Adresas: S.Neries 57-25, viagra order LT-32110, Zarasai

Tel.: +370 674 20192

El. p.: evaldas.dumbravas@gmail.com

Asociacijos pirmininkas- Evaldas Dumbravas

Zaras? jaun?j? verslinink? asociacija ?sik?r? 2008 m. rugpj??io 7 d. Asociacija vienija jaunuosius Zaras? rajono verslininkus, ?vairi? nevyriausybini? jaunimo organizacij? atstovus. Zaras? jaun?j? verslinink? asociacija priklauso Zaras? rajono jaunimo visuomenini? organizacij? s?jungai „Apskritas stalas“, Zaras? sav. VVG. Asociacija aktyviai bendradarbiauja su Zaras? jaunimo centru, Zaras? moter? verslininki? ir vadybininki? asociacija.

Zaras? jaun?j? verslinink? asociacija jau pateik? paraiškas ? JRD, Ignalinos AE regiono pl?tros agent?r?, ALF, kitus fondus. Asociacija s?kmingai ?gyvendino JRD, IAE regiono pl?tros agent?ros projektus.

Numatomas ilgalaikis Zaras? jaun?j? verslinink? asociacijos veiklos poveikis – Zarasuose atsiras daugiau jaunimo, užsiiman?io savo verslu. Vienas iš Zaras? jaun?j? verslinink? asociacijos veiklos princip? – ?traukti ? savo veikl? kuo daugiau nari?. Tod?l apie asociacijos veikl? masin?s informacijos priemoni? pagalba nuolat informuojami rajono ir Ignalinos AE regiono gyventojai.

Zaras? jaun?j? verslinink? asociacija prisideda prie kasmetinio Zarasuose vykstan?io renginio „Nominacijos verslui“ organizavimo. Tai leidžia Zaras? rajono verslininkams sužinoti daugiau sužinoti apie asociacij?, pristatyti jaunuosius Zaras? rajono verslininkus, užmegzti kontaktus, suformuoti teigiam? savo ?vaizd?.

. . . .