Vajasiškio bendruomenė

information pills 2009m.” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/02/uzgavenes-2-150×150.jpg” alt=”" width=”150″ height=”150″ />Vajasiškio k. Zaras? KP-2, erectile   Zaras? r. sav.

Tel.: +370 676 34825

Faks.: +370 385 44721

El. p.  gsarokina@gmail.com

Bendruomen?s pirminink?  - Genovait? Sarokina.

Bendruomen? ?kurta 2007 m, balandžio 26 d, teisin? organizacijos  forma – asociacija. Vajasiškio bendruomen? savo veikl? vykdo Vajasiškio, Baibi? ir aplinkiniuose kaimuose. Pagrindiniai bendruomen?s tikslai:  atstovauti Vajasiškio bendruomenei vietos savivaldoje; formuoti ir puosel?ti bendruomeninio gyvenimo tradicijas ir papro?ius; skatinti pilietin?s visuomen?s  k?rim?si; saugoti ir puosel?ti Vajasiškio bendruomen?s gyventoj? kult?rin? paveld? ir tapatum?.

Didžiausi r?m?jai ir partneriai Ž?B „Ateitis ir UAB „Hrona.“ Bendradarbiaujame su Salako bendruomene “Sakalas,“ Utenos rajono Jukn?n? kaimo bendruomene, Degu?i? kaimo bendruomene „Samanis“.

2009 m. Zaras? rajono Vajasiškio bendruomen? tapo Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s nare.

Bendruomen? ?vykd? šiuos projektus:  „Vajasiškio parapijai -  100met?,“ „Žalioji savait?,“ Ž?M „Bendruomeni? r?momo“ programos projektas „Vajasiškio bendruomen?s nam? remontas ir ?rengimas,“ „Vajasiškio bendruomenei – 1 metukai“

. . . .