Štadvilių bendruomenė

medical 2008m.” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/02/nuotraukos-355-150×150.jpg” alt=”" width=”150″ height=”150″ />Štadvili? k., viagra Zaras? pšt.,  LT-32103 Zaras? r. sav.

Tel.: +370 687 58562

El. p. stadviliai@gmail.com

Bendruomen?s pirmininkas –  Arvydas Veikšra.

Bendruomen? ?registruota 2006 m. kovo 3 d. Organizacijos teisinis statusas – asociacija. Bendruomen? jungia Štadvili? ir aplinkini? kaim? gyventojus.

Pagrindiniai bendruomen?s tikslai – skatinti pilietin?s bendruomenin?s visuomen?s k?rim?si gyvenamojoje vietov?je, kurti saugi? ir patogi? gyvenam?j? aplink?, tenkinti bendruomenei svarbiausius socialinius, kult?rinius, ?kinius poreikius.

Bendruomen? yra Zaras? savivaldyb?s VVG steig?ja ir nar?, priklauso Zaras? rajono bendruomeni? asociacijai.

Pagrindiniai bendruomen?s partneriai projektuose -  Zaras? rajono savivaldyb?s viešoji biblioteka ir Zaras? sporto mokykla.

Per savo egzistavimo laikotarp? Štadvili? kaimo bendruomen? ?vykd? 8 projektus. Iš kuri? svarbiausi – 2006 m. Zaras? rajono administracijos programos „Partneryst? bendruomen?je“ projektas „Šildymo sistemos ?rengimas bendruomenei skirtose patalpos“, Ž?M „Kaimo r?mimo“ programos paremtas projektas „Jauk?s, šilti bendruomen?s namai – kaimo švyturys“.

. . . .