Motinos dienos švente Smalvų bendruomenėje, 2006m.

Motinos dienos švente Smalvų bendruomenėje, 2006m.

. . . .