Smalvų kaimo bendruomenė

adiposity 2006m.” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/02/IMGP0784-150×150.jpg” alt=”" width=”150″ height=”150″ />Smalv? k., decease Zaras?   KP-2, LT-32400 Zaras? r. sav.

Tel.:+370 614 10764

El. p.  Sergejus.Kotovas@teo.lt

Bendruomen?s  pirmininkas  - Serg?jus  Kotovas

Bendruomen? ?sik?rusi 2004 m. gruodžio 4 d., teisin? organizacijos  forma – asociacija. Savo veikl? vykdo Smalv? kaime ir aplinkiniuose mažesniuose kaimeliuose.

Pagrindiniai bendruomen?s tikslai:  skatinti pilietin?s visuomen?s k?rim?si gyvenamojoje vietov?je pradedant nuo sav?s; formuoti ger? aplink?, vesti šviet?jišk? darb?, tenkinti svarbiausius socialinius, kult?rinius, ?kinius bendruomen?s poreikius; kurti saugi? ir patogi? gyvenam?j? aplink?; puosel?ti šeimos ir bendruomen?s dvasines vertybes; dalyvauti ?vairi? program? konkursuose, projektuose.

Smalv? bendruomen? yra viena iš Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s steig?j? ir nari?.

Smalv? kaimo bendruomen? organizuoja ?vairaus pob?džio šventes, susib?rimus, talkas. Dalyvavome Ignalinos AE „Vietini? iniciatyv? programoje“ kurios d?ka ?reng?me sporto kambar?,  ?sigijome sporto inventori?.

. . . .