Purvynės ir Naršėnų kaimų bendruomenė

rx 2008m.” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/02/Picture-020-150×150.jpg” alt=”" width=”150″ height=”150″ />

Purvyn?s k., this Antaliept?s pšt., LT -32244,  Zaras? r. sav.

Tel.  +370 618 21132

El. p.:  regina.kuliesiene@gmail.com

Bendruomen?s pirminink? –  Regina Kuliešien?

Organizacija ?steigta 2007 m. kovo 1 d. Teisin? organizacijos forma – asociacija. Bendruomen? savo veikl? vykdo Purvyn?s, Narš?n? ir aplinkiniuose kaimuose.

Bendruomen?s tikslai  – suburti bendruomen?s gyventojus ir per projektin? veikl? gerinti  bendruomen?s nari? gyvenamo kokyb? kaime. Bendradarbiauja su Antaliept?s biblioteka,  Zaras? rajono Antaliept?s kaimo bendruomene, Sad?n? kaimo bendruomene ir kt. 2008 m. Purvyn?s ir Narš?n? kaim? bendruomen? tapo Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s nare.

Bendruomen? aktyviai dalyvauja ?vairiuose Zaras? rajono, Utenos rajono renginiuose, rengia  seminarus sveikos gyvensenos  ir gyvuli? prieži?ros temomis, organizavo seminarus ekskursijas savo bendruomen?s nariams  Anykš?iuose, Alantoje, Sad?nuose, Baibiuose. Taip ? bendruomen?s veikl? ?traukiami kaim? gyventojai ypatingai jaunimas ir vaikai.

Jau antrus metus bendruomen? vykdo  Baltijos labdaros fondo  – projekt? gyvuli? ?sigijimui ir perdovanojimui.

. . . .