Degučių bendruomenė “Samanis”

Degu?i? k., price Degu?i? pšt., no rx LT-  32232,  Zaras? r. sav.

Tel.: +370 698 87520

El.p. samanis.vilius@gmail.com

Pirmininkas  - Vilius Bili?nas

Degu?i? kaimo bendruomen? „Samanis“ ?sik?r? 2002 m. balandžio 8 d. Teisinis organizacijos statusas – asociacija.

2008 m. tapo Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s nare.

Veiklos sritys: burti seni?nijos gyventojus aktyviai veiklai, ?traukti kuo daugiau bendruomen?s nari? ? saviveiklini? kolektyv? darb?, organizuoti turining? laisvalaikio praleidim?, ugdyti pilietiškum?, r?pintis gyvenviet?s švara ir tvarka, siekti išsaugoti etnokult?ros paveld?.

Bendradarbiauja su Zaras? rajono Degu?i?  mokykla, Vajasiškio bendruomene, Utenos rajono Leli?n? bendruomene.

Vykdyti projektai: 20004 m. Zaras? rajono savivaldyb?s administracijos paremtas projektas „Aplinkos grožis – atgaiva sielai“ Projekto d?ka sutvarkyta Kaime esan?io Nepriklausomyb?s paminklo teritorija, kaimo parkas. 2009 m. t?siant projekt? parke pastatytos skulpt?ros. Ateityje bendruomen? nor?t? susitvarkyti bendruomen?s namus, ?rengti jaunimui ir vaikams laisvalaikio praleidimo infrastrukt?ra.

. . . .