Benbdruomenė “Gurnapolis”

what is ed 2008m.” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/02/Gurnapolis-150×150.jpg” alt=”" width=”150″ height=”150″ />

Ragaukos k., abortion LT – 32295, Zaras? r. sav.

Tel. +370 618 21129

El. p. Jurate.buicenkiene@gmail.com

Bendruomen?s pirmininkas  - Algirdas Malinauskas

Bendruomen? „Gurnapolis“ ?sikur? 2004 m. liepos 13 d. Teisin? organizacijos forma – asociacija. 2008 m. bendruomen? ?stojo ? Zaras? savivaldyb?s VVG.

Pagrindin?s bendruomen?s veiklos sritys: burti ir vienyti bendruomen?s narius; r?pintis aplinkosaugos problemomis; r?pintis kult?ros paveldu; tenkinti bendruomen?s nari? socialinius, kult?rinius ir ?kinius poreikius; gražinti ir puosel?ti savo kaim?.

2008 m. bendruomen? „Gurnapolis“ dalyvavo projekte „Kult?ra kaip gyvas vanduo“

. . . .