Auksinės vestuvės

2010-04-17 05:42

Mieli t?veliai, web

Prieš 50 met? J?s sumain?t aukso žiedus, visit this site

Ir išsak?t viens kitam širdies jausmus.

Pus? amžiaus drauge nugyven?,

Ir toliau žygiuojate gyvenimo keliu.

Priesaikos žodžius ištar?,

Nepamiršot j?, kai b?davo sunku.

Tod?l širdis šiandien džiaugsme dainuoja,

O meil?s laikrodis naujus pavasarius skai?iuoja.

Tegul netr?ksta meil?s jausm?

Iš pra?jusi? jaunyst?s dien?.

Kartu ?veik? gyvenimo audras,

Šiandien? kelkite taures!

Auksini? vestuvi? proga Stef? ir Pran? Sinicas sveikina

dukra Rita ir s?nus Danas su šeimomis

bei an?kai: Dominykas, Gytis, Jon? ir Kajus

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .