ASFALTUOTA GATVĖ ŠNIUKŠTŲ KAIME

2012-12-16 11:35

Šniukšt? kaimo kart? bendrija 2012 metais  ?gyvendino projekt? , viagra 60mg ,Šniukšt? kaimo Berž? gatv?s sutvarkymas“ pagal „Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s strategij?“, dosage remiantis Lietuvos kaimo pl?tros 2007-2013 m. programos kryptimi „LEADER metodo ?gyvendinimas“. Projekto paramos suma: 200 000 Lt. Bendra projekto vert? 222 222 Lt. Darbus laiku ir kokybiškai atliko UAB „Zaras? automobili? keliai“.

Projekto  ?gyvendinimo metu   rekonstruota (išliejant asfaltbetonio dang?) Šniukšt? kaimo Berž? gatv?s 0,8 km atkarpa. Atlikus šiuos rekonstravimo darbus   susisiekimas gyvenviet?s viduje ir su seni?nijos bei savivaldyb?s centrais tapo patogesnis, gyvenviet?je sumaž?jo triukšmo lygis, oro užterštumas, sukurta saugesn?, sveikesn? ir patrauklesn? gyvenamoji aplinka, o asfaltuota gatv? reikalauja  mažiau  išlaid? jos prieži?rai.

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .