Antalieptė. Istorijos takais

2016-10-31 12:25

Norite susipažinti ar domit?s Antaliept?s vienuolyno istorija, symptoms ?rašais metrikose ir atradimais archyvuose – š.m. lapkri?io 6 d. 11.00 val. atvykite ? Antaliept?s vienuolyn?.

Tur?site galimyb?s pasiklausyti pranešim?: „Iš Antaliept?s istorijos: akcentai ir ?domyb?s“, „XVII a. bažny?ios krikšto metrik? knyga: apie Antaliept?s žmones“, „Pokario laisv?s kovos Antaliept?s vals?iuje 1944-1953 m.“ ir dalyvauti diskusijoje „Paveldo Antaliept?je aktualizavimas“.

Renginio programa

Parengta pagal Vš? Nacionalinis Socialin?s Integracijos Institutas“ informacij? 

 

 

 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .